Novosti

Produžene prijave za Međunarodnu konferenciju

Produžene su prijave za Međunarodnu studentsku konferenciju.

Pozivamo sve zainteresirane studente da se prijave do 31. kolovoza 2016. godine.

Natječaj i prijavnica

 

Second Call for Papers and extension of deadline for the International Student Conference.

We will now recieve your applications until 31st of August 2016.

Call for Papers and Application

Novosti, Projekti

Časopis “ŠtoRIje” – produžene prijave

Produžene su prijave za treći broj ŠtoRIja, časopisa Udruge studenata kroatistike „Idiom“ s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Pozivamo sve zainteresirane studente te one koji su nedavno završili fakultet da nam pošalju svoje radove.

Podsjećamo:

U protekle smo dvije godine objavili dva broja časopisa, a sada je vrijeme za nastavak. Na taj ćemo način omogućiti studentima kroatistike, lingvistike, filologije i srodnih znanosti da objave svoje radove u časopisima. Zbog toga raspisujemo i ovaj treći natječaj te pozivamo sve studente da nam pošalju svoje radove.

Radovi će biti podijeljeni u šest skupina:

 • jezik
 • književnost
 • autorski radovi – poezija
 • autorski radovi – proza
 • eseji, osvrti i prikazi
 • ostalo

Rad može imati najviše dva autora, a svaki autor može prijaviti jedan rad.

Projekti

Međunarodna studentska konferencija u Rijeci

Udruga studenata kroatistike Idiom organizira treću međunarodnu studentsku konferenciju posvećenu književnim i jezičnim temama te poziva sve zainteresirane studente kroatistike i bliskih znanosti hrvatskih i svjetskih sveučilišta da se prijave za sudjelovanje. Konferencija pod nazivom Književni i jezični dijalozi održat će se 21. i 22. listopada 2016. godine na Filozofskome fakultetu u Rijeci.

Veselimo se prijavama i vidimo se u Rijeci!

Natječaj i prijavnica

 

The International Student Conference in Rijeka

Croatian Studies Students Association Idiom invites all interested students of Croatian Studies and other closely related disciplines to participate in the International Student Conference Literary and Linguistic Dialogues. The Conference will be held on the 21st and the 22nd of October 2016 at the Faculty of Humanities and Social Sciences in Rijeka.

Best regards, see you in Rijeka!

Call for Papers and Application

Novosti

Održana Izborna skupština Udruge

Udruga studenata kroatistike „Idiom“  održala je 2. lipnja ove godine Izbornu skupštinu na kojoj se glasalo za novog predsjednika i dopredsjednika, tajnika, članove Nadzornog odbora te za predsjednike ostalih odbora unutar Udruge.

Nova predsjednica Udruge bit će Tajana Rogina, dok je za dopredsjednika izabran Ivan Miškulin, oboje jednoglasnom odlukom članova Udruge.

Funkciju tajnice obnašat će Maja Sokač, a novi članovi Nadzornog odbora su Vlatka Krpan, Nataša Miletić, Ada Ribarić, Roberta Špoljarić i Vicencije Grbavac.

Za predsjednicu Odbora za jezik izabrana je Anja Nežić, a nova predsjednica Odbora za književnost bit će Valentina Matešić. Kao predsjednik Odbora za ostalo ponovno je izabran Luka Medak.

Formiran je i Odbor za mirenje, a njegovi su članovi Marija Blažević, Martina Majetić i Ana Marija Međimorec.

Svi će novoizabrani predsjednici i članovi krenuti s obavljanjem svojih funkcija od 1. listopada 2016. godine.

Novosti

Zahvalnica

Predsjednica “Idioma” Sandra Jukić primila je danas na Svečanoj sjednici Fakultetskoga vijeća zahvalnicu u ime USK “Idiom” za organizaciju niza manifestacija i skupova, posebice Druge međunarodne studentske konferencije “Pogledi na književne i jezične teme” te ukupnom promicanju filologije i kroatistike među studentima.

Novosti

Časopis “ŠtoRIje” – prijave

Pozivamo sve zainteresirane studente te one koji su nedavno završili fakultet da pošalju svoje radove za treći broj ŠtoRIja, časopisa Udruge studenata kroatistike „Idiom“ s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

U protekle smo dvije godine objavili dva broja časopisa, a sada je vrijeme za nastavak. Na taj ćemo način omogućiti studentima kroatistike, lingvistike, filologije i srodnih znanosti da objave svoje radove u časopisima. Zbog toga raspisujemo i ovaj treći natječaj te pozivamo sve studente da nam pošalju svoje radove.

Radovi će biti podijeljeni u šest skupina:

 • jezik
 • književnost
 • autorski radovi – poezija
 • autorski radovi – proza
 • eseji, osvrti i prikazi
 • ostalo

Rad može imati najviše dva autora, a svaki autor može prijaviti jedan rad.